Deskundigen twijfelen steeds vaker aan nut van verbod op kerstboomverbrandingen

‘De vervuiling van zo’n fik valt reuze mee’ Krijgt milieuwethouder H. Buijs van Nieuw-Vosemeer nog gelijk ook als hij, tegen de trend in, onverbloemd zegt een vreugdevuur voor de jeugd belangrijker te vinden dan kerstbomen milieuvriendelijk te versnipperen. Want de vervuiling door zo’n fik valt volgens deskundigen reuze mee. Sterker zij vinden dat het massaal met vrachtwagens afvoeren van bomen naar dieselgestookte versnipperaars het milieu meer belast.

‘Al die aandacht voor CO-2 bij zo’n leuke traditie is gewoon hypocriet en belachelijk’ zegt ING P. Graaje van IVAM Environmental Research University Amsterdam. ‘Je moet zorgen dat ze goed droog zijn, ze op een flinke stapel gooien en ze dan goed heet stoken. Zodat het hout bijna volledig verbrandt. Dan komt bijna alleen CO-2 oftewel koolstofdioxide, een verbinding van koolstof zuurstof die ontstaat bij verbranding vrij. De hoeveelheid die de boompjes in de vijf, zes jaar waarin ze tot kerstbomen zijn opgekweekt hebben opgeslagen is verwaarloosbaar. Als ze met zijn allen met de auto naar de kerstboomverbranding rijden lozen ze veel meer schadelijke stoffen’. ING. P. Fraanje van IVAM Environmental Research University Amsterdam, dat onderzoek verricht op het gebied van milieu vindt het boe-geroep over de kerstboomverbrandingen sterk overtrokken. ‘Zo’n kampvuur hoort bij de tradities. De fijne warmte die een traditionele gezellige kerstboomverbranding levert is onvervangbaar. Die moet je mensen niet afnemen. Zeker als het zoals in Amsterdam gebeurt met het terugwinnen van energie heb ik er geen enkele moeite mee.

Met duizend en een andere dingen wel. Als we met zijn allen echt iets aan het milieu willen doen moeten we de eco-tax invoeren en niet alleen voor kleingebruikers, maar ook voor energievreters zoals de kunstmestindustrie en de aluminiumsmelters.’ Er zijn geen exacte cijfers bekend over de milieubelasting door een traditionele kerstboomverbranding en door het ophalen met vrachtwagens, afvoeren naar een centrale stortplaats, daar versnipperen en vervolgens storten. Maar ook zonder die gegevens durft Fraanje te stellen dat de laatste methode het meest milieuvervuilend is. ‘In beide gevallen komt er CO-2 vrij. CO-2 is op zich geen schadelijk gas. Maar omdat we met zijn alle, met name in de industrie, steeds meer fossiele energie, zoals aardolie en steenkool met koolstofvoorraden van miljoenen jaren, gebruiken komt er zoveel CO-2 in korte tijd in de lucht dat dat gevolgen heeft voor het milieu.

Het broeikaseffect. De bijdrage van de twee tot tweeëneenhalf miljoen verbrande kerstbomen aan de CO-2-uitstoot in ons land is niet eens in promilen uit te drukken. Een vrachtwagen met een verbruik van ongeveer twintig megajoule dieselolie per kilometer daarentegen stoot per kilo en per kilometer 1,4 kilo CO-2 uit. Bij het versnipperen kan nog eens op honderd gram per boom van tien kilo worden gerekend. Over de bijkomende uitstoot van andere schadelijke stoffen heb ik het dan nog niet.’ Het pleidooi voor de kerstboomvebranding krijgt bijval van de Vereniging voor Afvalverwerking in Den Bosch. “Dat inzamelen en versnipperen is een non-issue. Ingegeven door het principe ‘wat kunnen we nu nog doen voor het milieu?”. Maar sinds de jeugd die bomen niet meet tegen een lootje ophaalt zie je er veel meer langs de straat slingeren”, vindt directeur A. Donders. Die zwerfbomen en het ook wel stiekem in de fik steken zijn voor milieuwethouder A. Ijzermans van Steenbergen argumenten om de traditionele verbranding in zijn gemeente te handhaven.

Veel van die gemeenten zijn er niet meer. De meeste brengen ze naar de vuilstortplaats om ze te laten versnipperen, zegt directeur A. Thijsse van regionale stortplaats De Kragge in Bergen op Zoom. “Het kost energie. Maar je houdt een product over: compost. Financieel voordeel ten opzichte van verbranding is er waarschijnlijk niet. Maar ik denk dat de meeste gemeenten kiezen voor het gemak. Ze hoeven al die bomen niet op te slaan, hebben geen brandgevaar en hoeven de brandweer niet in te zetten bij de verbranding.” Voor wie zijn boom echt milieuvriendelijk de deur uit wil zetten heeft G. van de Landen van Velt (Vereniging Ecologische Leef- en Teeltwijze) uit Roosendaal een tip: “Koop een kerstboom met wortel. Als je hem geleidelijk aan de kou buiten laat wennen kun je hem met een beetje geluk volgend jaar weer gebruiken. En heb je een boom zonder kluit, versnipper hem dan zelf met een snoeischaar. Dan kan hij in één of twee keer gewoon in de groenbak.